Start Now
Blog 28/06/2021

Alışverişte Fiş ve Fatura Neden Alınmalıdır

 

Fiş veya fatura almadığımız durumda kayıt dışı satış yapılmış olur. Bu da alışveriş üzerinden vergi alınmamasına neden olur. Bu durumda satıcı satış fiyatı içinde yer alan KDV'yi devlete ödemek zorunda kalmaz ve kendine ek gelir sağlamış olur. Ayrıca ürünle alakalı herhangi bir sıkıntıda ürünün iadesini veya fiyatını geri isteme hakkımız olur.

 

Fiş ve Fatura Almamanın Bize Zararları

Fiş ve fatura almadığımız takdirde ürünün kusurlu ya da defolu çıkması durumunda bizim zararımıza olmaktadır. Çünkü satıcı firma fiş ve fatura olamadığı durumda ürünün geri iadesini almamaktadırlar. Hakkımızı hukuki yollarla aramaya kalktığımızda ise ürünün fişini veya faturasını almadığımız için biz haksız duruma düşmüş oluruz. Ayrıca faturasını ve fişini kaybettiğimiz bir ürünün garantisinden de yararlanılmamaktadır. Özellikle de internet üzerinden satış yapan sitelerden yaptığınız her alışveris sonrasında e-arşiv fatura oluşturulduğundan emin olmanızı tavsiye ederiz.

 

Fiş ve Fatura Alırsak Ne Olur

Vatandaş olmanın görevini yerine getirmiş oluruz. Satıcıya ödenen verginin hazineye aktarılmasını ve satıcıya ek gelir olmasını önleriz. Ürünle alakalı herhangi bir aksaklık yaşadığımız durumda ürünü değiştirme veya paramızın geri iadesinin yapılmasını sağlamış oluruz. Bunlarla ilgili bir sıkıntı yaşamamız durumunda ise hakkımızı hukuki yollarla aramamıza yardımcı olmaktadır. Ayrıca kaçak vergi gibi sıkıntıların olmasını önlemiş oluruz. Bu da devlete karşı görevimizi yerine getirmiş oluruz. Bu durum hem bizim hem de devletimiz açısından hem faydalı olmaktadır hem de aksaklıklarının yaşanmasını önlemektedir. Sonuç olarak fişimizi ve faturamızı alarak kendimizi ve devletimizi sıkıntılı duruma sokmamış oluruz.

 

Vergi Bilincine Sahip Bireyler 

Vergi bilincine sahip bir vatandaş olmanın özelliklerinden biride fiş veya faturalarımızı almaktır. Alınmayan fiş ve faturalar KDV'si, bu fiş veya faturayı vermeyenin haksız iradı olur. Alınmayan her belge ile vergi kaçağına neden olmaktadır. Bu kamu geliri tahsil edilmediği zaman ise kamu finansmanında aksaklıklar yaşanır. Bu da kamu hizmetinde sorunlara neden olur. Bunun sonucunda da ceza tek taraflı verilmez. Ceza hem belgeyi vermeyene hem de belgeyi almayana özel usulsüzlük cezası alır. Bu gibi aksaklıklara ve cezaları almamak için fiş ve faturalarımızı almayı unutmamalıyız. Zira bunun sonucunda kamu gelirlerinde de aksaklıklar olmaktadır. Kamu gelirlerindeki aksaklıkların olması demek aynı zamanda vergilerde de aksaklıkların olması demektir çünkü vergi kamu gelirleri içinde yer alır ve en önemli kısmını oluşturur.

Vergilerin kamu gelirleri içerisindeki payı yaklaşık olarak %90 oluşturur. Vergilerde aksaklıkların yaşanması devletimiz ve bizim açımızdan önemlidir çünkü devletin bizden aldığı vergilerle bizim için yol, köprü, hastane, okul gibi önemli hizmetler sunmaktadır. Kısaca bizim vergilerimizi vermememiz demek kamu gelirlerinde aksaklıklara yol açmak demek bu da bizim hizmetimizdeki aksaklılara yol açmak demektir. Bunun için vergilerimizi ödeyip vatandaşlık görevimizi yerine getirmeliyiz. Bu sayede ülkemize faydalı birer birey olmamızı sağlar. Topluma karşıda görevimizi yerine getirmiş oluruz ve vergisini ödeyen insanlarında hakkına girmemiş oluruz.