Shopinext > Entegrasyon > API Dökümantasyon
API Dökümantasyon

Örnek Session Sorgusu

Her SESSIONTOKEN 1 kez kullanılabilir. Oluşturulan SESSIONTOKEN süresi 30 dakikadır. 30 dakika içerisinde işleme alınmayan SESSIONTOKEN işleme kapatılır. 

POST Adresi: https://www.shopinext.com/api/v1

Gönderilen SorguBaşarılı Yanıt
'ACTION'=>'SESSIONTOKEN',
'APIKEY'=>'APIKEY', // Shopinext API Key - Test Ortamında Gerekmez
'SNID'=>'shopitest@shopinext.com', // Shopinext Mail Adresiniz - Test Ortamı Kullanıcı Adı
'SNPASS'=>'shopitest', // Shopinext Şifreniz - Test Ortamı Şifre
'PRICE'=>1499.99, // İşlem Tutarı - Kuruş aralığında nokta olmalı, virgül ile ayrılan kısım dahil olmaz.
'RETURNURL'=>'http://localhost/returnurl.php', // Geri Dönüş Sayfası
'CUSTOMERNAME'=>'Shopi Next', // Alıcı Adı Soyadı
'CUSTOMEREMAIL'=>'alici@gmail.com', // Alıcı Mail Adresi
'CUSTOMERIP'=>'11.111.11.111', // Alıcı IP Adresi
'CUSTOMERUSERAGENT'=>$_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],
'CUSTOMERPHONE'=>'5557774422', // Alıcı Telefon Numarası
'BILLTOADDRESSLINE'=>'İstanbul Kadıköy', // Fatura Adresi
'BILLTOCITY'=>'İstanbul', // Fatura Şehir
'BILLTOCOUNTRY'=>'Türkiye',
'BILLTOPOSTALCODE'=>'34000', // Posta Kodu
'BILLTOPHONE'=>'5557774422', // Fatura Telefon Numarası
'SHIPTOADDRESSLINE'=>'İstanbul Kadıköy', // Alıcı Adresi
'SHIPTOCITY'=>'İstanbul', // Alıcı Şehir
'SHIPTOCOUNTRY'=>'Türkiye',
'SHIPTOPOSTALCODE'=>'34000', // Posta Kodu
'SHIPTOPHONE' =>'5557774422'
[responseCode] => 00
[sessionToken] => O27UELANPFKSAF69WOURRNV7EU6FH5VTPJIMRBA2
[responseMsg] => Başarılı


Örnek Başarısız Yanıt
[errorCode] => ERR001
[responseCode] => 99
[errorMsg] => Geçersiz mağaza bilgisi
[responseMsg] => Reddedildi