Start Now
Blog 13/07/2021

Şahıs Firması Nasıl Kurabilirim?


Ülke yasalarına uygun olarak girişilen bazı ticari faaliyetler kapsamında birtakım görevlerin yerine getirilmesi için bir şirketin kurulmasına ihtiyaç vardır. Bu şirketler birçok farklı şekilde kurulabilirler. Anonim veya limitet türünde şirketler bunlardan bazılarıdır.

Bu şirketlerin kuruluşunda prosedürler çok daha geniş bir kapsama dayalıdır. Ancak şahıs şirketi seçeneğinde ise işler daha kolay ve basit bir şekilde ilerler. Şahıs şirketi, doğrudan bireylerin kendi kişisel sorumluluklarını üstlenebildikleri şirket türlerinden biridir.

Bu nitelikte bir şirkete sahip olan bireyler başka bir ortağa gereksinim duymadan ticari faaliyetlerini rahatça yerine getirebilirler. Vergilerini ödeyerek yalnızca kendilerinden sorumlu olurlar. Bir şahıs şirketinin kuruluşu diğerlerine göre çok daha kolay gerçekleşir.

Şahıs şirketi kurulması için bir muhasebeciden yardım alınarak istenen bazı resmi evrakların hazırlanması gereklidir. Bu destek sayesinde işlemler çok daha pratik bir biçimde yerine getirilebilir. Bu evrakların sırasıyla ilgili resmi birimlere ibraz edilmesi neticesinde çok kısa süreler içerisinde bir şahıs şirketi kurulmuş olur.


Şahıs Şirketi İçin Gerekli Evraklar

Diğer şirket türlerinde olduğu gibi şahıs şirketi açarken de girişimcilerin birtakım önemli evrakları eksiksiz bir araya getirmeleri gereklidir. Bu aşamadan sonra ilgili kurumlar usulüne uygun olarak bazı incelemeler yapar ve şirketin kuruluşuna onay verir.

  • Kişisel bir kimlik fotokopisi,
  • İkametgâh adres belgesi,
  • Görüşülen muhasebeciden alınacak bir vekaletname,
  • Noterden alınacak imza sirküleri belgesi,
  • Kira kontratı veya gerçek tapunun bir örneği,
  • Şahıs şirketi başvuru formu,

Genel olarak kendisine özel bir şahıs şirketi kurmak isteyen bireyler bu evrakları tam olarak hazırlamalıdırlar. Sonrasında bunları yetkili mercilere bir başvuru işlemiyle iletmelidirler.


Şahıs Şirketi Kurma Süresi

Şahıs şirketi, kuruluşu çok fazla zaman almayan ve yaklaşık olarak 1 ila 2 iş günü içerisinde kurulabilen şirketlerdir. Eğer tüm evraklar bir eksik olmadan hazırlanmışsa geriye sadece vergi dairesiyle görüşülmesi kalır.

Bireysel olarak süreci yönetmektense bir muhasebeciden bu noktada destek almak çok daha iyi olur. Bu muhasebeciye bir vekalet verilir ve sonrasında işlemlerin bitmesi beklenir. Vergi dairesi talebe göre gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapar ve sonrasında bir vergi levhası verir. Bu sayede artık şirket faaliyetine hazır bir hale gelir.


Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti

Şahıs şirketi kurmak genel olarak çok aşırı bir bütçe harcaması yapılmasını gerektirmez. Bu bakımdan bu şirketin fazla bir masrafa girmeden rahat bir şekilde kurulabilmesi mümkündür. Ortalama olarak bu süreçte 1000 TL veya 2000 TL arası duruma göre bir toplam masrafın yapılması gerekebilir.

Notere ilgili imza beyannamesini almak için 100 TL civarlarında bir ödeme yapılır. Buna ek olarak yine damga vergisi için de vergi dairesine 50 TL dolaylarında bir ödemede bulunulur. Şirket kuruluş bedeli olarak 700 TL’ye kadar tutarda bir masraf çıkabilir.

Bir de muhasebeciye yapılacak ödeme de dikkate alındığında genel toplamın 1000 ila 2000 TL arasında olduğu görülebilir. Şahıs şirketi kurulum maliyetleri yıllar içerisinde birtakım düzenlemelere bağlı olarak bazı değişkenlikler gösterebilir.


Şahıs Şirketi Hangi Vergileri Öder?

Şahıs şirketi sahiplerinin yıllar içerisinde kendi nezdinde ödemeleri gereken birtakım vergiler vardır. Bu vergilerin ödemelerinin mutlaka belirtilen zaman dilimi içerisinde yapılması gereklidir.

Genel olarak şahıs şirketleri damga vergisi, stopaj vergisi, gelir vergisi ve katma değer vergisi ödemelerini yapmalıdırlar. Tüm bunların yanı sıra ayrıca bu şirket faaliyetleri doğrultusunda bir de üçer aylık dönemler halinde yetkili kurumlara geçici vergi beyannamesi ödenir.


Şahıs Şirketi Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Herhangi bir ortak olmaksızın tek başına kurulabilir. Oldukça az bir sermaye ile kurma şansınız vardır. Muhasebe maliyetleri azdır. Kuruluşu ve kapanışı diğer şirket türlerine göre daha ucuzdur.


Şahıs Şirketi Kurmanın Dezavantajları Nelerdir?

Diğer şirket türlerine göre banka ve kredi veren kurumlar karşısında daha zayıftır. Resmi kurumlar karşısında prestiji diğer şirket türlerine göre daha düşüktür.

Şahıs şirketinizi kurduktan sonra internetten satış yaparak para kazanmak için Shopinext tarafından sizlere sunulan ücretsiz ve hazır e-ticaret paketleri avatajlarından yararlanabilirsiniz. Bu sayede hem hızlı bir şekilde mağazanızı oluşturabilir, hem de müşterilerinizden link ile ödeme alabilirsiniz.