Start Now
Blog 19/06/2021

Hizmet Sektörü Nasıl Gelişir?


İnsanların doğumlarından ölümlerine kadar hayatlarını devam ettirebilmek için ihtiyaçlarını karşılamaları gerekmektedir. Barınmak, yemek yemek, yaşamak, uyumak gibi temel ihtiyaçlarının yanında eğlenmek, mutlu olmak, gezmek gibi özel ihtiyaçları da vardır. Tüm bu ihtiyaçları karşılayabilmek için herhangi bir işletme veya kurumdan hizmet  almak zorundadır.


Hizmet Nedir? 

İhtiyaçları karşılayan ancak maddi bir karşılığı olmayan faaliyetlerdir. Alım satımı olan, belirli bir fiyata tekabül eden ve insanlara fayda sağlayan iktisadi faaliyetlerin tümüne hizmet denilmektedir. Ekonomide ürün hizmetsiz, hizmet de ürünsüz olmaz. Her ürün bir hizmet sonucu oluşur.

Gelelim asıl konumuz olan hizmet sektörüne...


Hizmet Sektörü Nedir?

İnsanlara hizmet eden belirli bir ücret karşılığı fayda sağlayan her meslek grubu hizmet sektörü olarak tanımlanır. Doktorlar, avukatlar, öğretmenler, polisler, turizmciler, temizlik görevlileri, market çalışanları, memurlar gibi birçok meslek grubu hizmet sektörü içerisinde yer alır. Bu sektör altındaki tüm çalışanlar insanların zorunlu ve zorunlu olmayan özel tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedef almaktadırlar. Hizmet sektörü piyasasına bunun yanı sıra ''üçüncül endüstriyel sektör'' de denilebilmektedir. Hayatımıza sosyal medya ve internetin girmesi ile hizmet sektörü son 20 yıl içerisinde oldukça büyük oranda genişlemiştir. Hizmet devletten aldığımız hizmet ve özel olarak aldığımız hizmet olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Devletten aldığımız hizmeti aldığımız zamanda para ödenmiyor gibi gözükse de devlete verdiğimiz vergiler devlet tarafından bize hizmet olarak geri dönmektedir. Özel sektörler tarafından aldığımız hizmet ise para veya bir eşya karşılığı alınmaktadır. Hizmet sektörünün ortaya çıkışı İkinci Dünya Savaşı sonrasına tekabül etmektedir. İlk olarak ABD'de ortaya çıkmış ve ABD'yi dünyanın ilk hizmet ekonomisi diyarı haline getirmiştir.


Hizmet Sektörü Nasıl Gelişir?

Hizmet sektörünün gelişimi daha çok biz vatandaşların elinde de denebilmektedir aslında. Yapılan hizmetleri en güzel şekilde kullanıp ekonomiyi güçlendirerek hizmet sektörüne katkıda bulunabilir ve gelişimine destek olabiliriz. Hizmet sektöründeki yapılan gelişmeler ekonomi olarak da düşünülmektedir. Özellikle de sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, ulaşım hizmetleri, banka yani finansman hizmetler ve özellikle de eğlence hizmetlerine büyük ilgi söz konusu olmaktadır. Bu Hizmet sektöründe çok fazla yeni iş imkanı yaratılmakla birlikte kadınlarımıza ve gençlerimize yeni iş imkanları sunulmaktadır. Bu da özellikle ülkemiz Türkiye' de hizmet sektörünün her gün artarak geliştiğinin işaretçisidir.