Hemen Başla
Blog 22/06/2021

Teknoloji Doğayı Nasıl Etkiler?


İnsanın doğayı kontrolü altına alma isteği tarih öncesi zamanlara kadar dayanır. Tarım yapabilmek için nehir yataklarının yönü değiştirilmiş, hayvanlar evcilleştirilip ahırlara kapatılarak üretim için bir kaynak haline getirilmiştir. Teknoloji, doğayı kontrol gücümüzde patlama yaşatmıştır. Tarih öncesi atalarımızın ilkel aletlerle yaptıklarını bugün; gelişmiş, otomatik araçlar ve silahlar sayesinde akıl almaz boyutlarda meydana getiriyoruz.


Enerji İhtiyacı

Her sene artan enerji ihtiyacı için fosil yakıtları kullanıyoruz. Cep telefonumuzdan bilgisayara, arabalara vb. birçok günlük hayatta kullandığımız teknolojik aletlere kadar hepsi elektriğe ihtiyaç duyuyor. Bu elektriğin büyük kısmı fosil yakıtlar(doğal gaz, petrol, kömür…) sayesinde elde ediliyor. Özellikle fosil yakıtların sebep olduğu sera gazları(su buharı, karbondioksit, metan, ozon) küresel ısınmanın başlıca sorumlusudur.


Bir Karadelik: Tüketim

Doğayı kontrol etme mücadelemizin temel sebebi daha çok tüketebilmek. Mevcut durumdaki tüketimimiz bile halihazırda sürdürülebilir değildir. Daha çok tüketmek daha fazla enerji harcamak, daha fazla enerji doğaya daha fazla zarar vermek anlamına geliyor.


Doğayı Kim Kirletiyor?

Bireysel tüketim çılgınlığımızın yanı sıra doğaya en büyük zararı verenler büyük şirketlerdir. Etrafımızdaki fabrikalar gökyüzüne saldığımız karbondioksitin başlıca kaynağı. Bunun yanında Hayvancılık endüstrisi ve balıkçılık doğayı katleden başlıca endüstriler. Üretim araçları, doğayı tüketiyor.


Doğayı Değiştirmek

Artan su üretimini karşılamak için yapılan barajlar, yapıldığı yerdeki habitatı değişime zorluyor. Barajda biriken su bölgenin ikliminde değişikliğe sebep oluyor. Tüketim için değiştirdiğimiz doğa, kendisini iklim değişikliği denilen bir olguyla bizi yüz yüze bırakıyor. İklim değişikliği ise küresel krizi tetikliyor. Teknolojinin gelişimi ve beraberindeki nüfus artışı, insanlığı daha önce hiç karşılaşmadığı bir durumda bırakıyor.


Yeşil Enerji

Elbette ki teknoloji aynı zamanda doğayla uyumlu şekilde de gelişiyor. Güneş panelleri, rüzgâr türbinleri ve barajlar bize yenilenebilir enerji sağlıyor. Ancak yenilenebilir enerji, enerji üretimimizde çok küçük bir paya sahip. Yenilenebilir enerji, sürdürülebilir bir dünya için şart. Fosil yakıtlardan yeşil enerjiye geçişimiz insanlık için hayati olacaktır. Dünyamızda daha şimdiden geri döndürülemez sonuçlara sebep olsa da teknoloji, daha da kötüsü olmadan sorunlara çözüm bulması şarttır. Teknoloji üretimimiz doğayı korumak için olmalıdır.